Bc. Tomáš KUBOVÝ

Master's thesis

Vaadin - přechod na novou technologii existujícího portfolia produktů

Vaadin - conversion of an existing products portfolio into a new technology
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je seznámení s Java webovým nástrojem Vaadin 7 a implementací vizuálních komponent pro prezentační vrstvu internetových aplikací. K dosažení produktivnějšího vývoje aplikací je nutné několik základních komponent zjednodušit, stanovit jim jednotný vzhled a připravit je tak, aby bylo jejich použití co nejjednodušší a zabránilo zbytečným chybám. Mezi vytvořené prvky …more
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is getting to know its readers with the Vaadin 7 Java Web Tool, and an implementation of several visual components for a presentation layer of web applications. To obtain a more productive application development, it is necessary to simplify some basic components as determine their single appearance and make them as simple as possible for using and to avoid unnecessary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Kala

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBOVÝ, Tomáš. Vaadin - přechod na novou technologii existujícího portfolia produktů. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Computer Science and Engineering / Software Engineering

Theses on a related topic