Filip Šmakal

Bakalářská práce

The Kurdish question: Kurdistan and its relevance within the politics of the Middle East

Kurdská otázka: Kurdistán a jeho význam v politice Středního východu
Anotace:
Tato práce se pokouší zjistit, zda by vytvoření Kurdistánu bylo životaschopným řešením kurdské otázky a zastavilo utrpení Kurdů ze tří zemí, kterým byli vystaveni posledních sto let. Dělá to pomocí konstruktivistické teorie k identifikaci kurdské identity a jejích bojů.
Abstract:
This thesis attempts to find out whether the formation of Kurdistan would be a viable solution to the Kurdish question and would stop the suffering of the Kurds of the three countries, which they have been subjected to for the past one hundred years. It does this using Constructivist theory to identify Kurdish identity and its struggles.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2021
  • Vedoucí: Matthew David Huntley
  • Oponent: Kateřina Kočí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84532

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce