Marie Altmannová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s pneumónií na standardní interní ošetřovací jednotce

Complex Nursing Care in a Patient with Pneumonia in the Internal Ward
Anotace:
ALTMANNOVÁ, Marie. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s pneumonií na standardní interní ošetřovací jednotce. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D. Praha, 2020. 94 s. Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s pneumonií na standardní interní ošetřovací jednotce. Cílem práce je popis a analýza …více
Abstract:
ALTMANNOVÁ, Marie. Complex nursing care in a patient with pneumonia in the internal ward. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Praha, 2020. 94 p. Topic of my thesis is complex nursing care in a patient with pneumonia in the internal ward. My work is about analysis of patient with pneumonia illness on internal treatment unit with coverage on disturbed social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická