Lucie Fialková

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s plicní embolií na interním oddělení

Comprehensive Nursing Care in a Patient with Pulmonary Embolism in the Internal Department
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a analýzu případu pacienta s plicní embolií hospitalizovaného na standartním interním oddělení. Bakalářská práce obsahuje medicínskou problematiku plicní embolie, mapuje roli sestry a psychosociální aspekty péče u pacienta. V praktické části je popsána a zhodnocena kazuistika pacienta hospitalizovaného na interním oddělení, zpracovaná metodologií ošetřovatelského …více
Abstract:
This bachelor’s degree dissertation is focused on description and a subsequent analysis of a patient with a pulmonary embolism who was hospitalized at a standard internal department. The bachelor’s dissertation describes the medical problematics of pulmonary embolism, along with the role that medical nurses play and the overall aspects of psychosocial care for a patient. The practical chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická