Bc. Josef Hroch

Diplomová práce

Plevele polních plodin pěstovaných ve vybrané lokalitě východních Čech

Weeds of field crops grown in a selected locality eastern Bohemia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá popisem zemědělského podniku AGROSPOL Bolehošť, a.s., jeho strukturou pěstování obilovin a dalších plodin a jejich zaplevelením polními plevely. Zaplevelení bylo sledováno v následujících plodinách: pšenice ozimá, pšenice jarní, kukuřice setá, hrách setý, řepka ozimá, cukrová řepa a zelí bílé. Nejpočetnější plevely vyskytující se v daných plodinách jsou Amaranthus retroflexus …více
Abstract:
The diplom thesis deals with the characterization of the agricultural enterprise AGROSPOL Bolehost, a.s., its system of growing cereals and other crops and their weed infestation. The infestation was observed in the following crops: winter wheat, spring wheat, maize, peas, winter rape, sugar beet and white cabbage. The most numerous weeds found in the crops are Amaranthus retroflexus, Bromus sterilis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta