Vendula ČUMBOVÁ

Bakalářská práce

Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY, a. s.

Cost Analysis and Its Control in Company XY, a. s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zpracování analýzy nákladů a jejich řízení ve společnosti XY, a. s. Teoretická část obsahuje rozbor literárních zdrojů zabývajících se náklady, jejich klasifikací, kalkulací nákladů, rozpočetnictvím a odpovědnostním účetnictvím. Praktická část zahrnuje představení společnosti, dále analýzu nákladů, analýzu bodu zvratu, stanovení limitů fixních a variabilních nákladů a …více
Abstract:
The aim of this bachelor?s thesis is the analysis of cost structure and cost management techniques in the company XY, a. s. The theoretical part contains analysis of literature sources dealing with costs, then classification, cost calculation, budgeting and responsibil-ity accounting. The practical part consists of introducing company, cost analysis, Break even Point analysis, fixed and variable costs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2013
Zveřejnit od: 12. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČUMBOVÁ, Vendula. Analýza nákladů a jejich řízení ve společnosti XY, a. s.. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe