Ing. Ludmila Černá

Diplomová práce

Analýza vztahu mezi inflací a nezaměstnaností v zemích V4

The Relationship between Inflation and Unemployment in the V4 countries
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza vývoje inflace a nezaměstnanosti a jejich hlavních determinant od počátku transformace až po současnost v zemích V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Vývoj bude doplněn a ilustrován analýzou vzájemného vztahu mezi inflací a nezaměstnaností, tj. ověřením či vyvrácením existence jejich inverzního vztahu v podobě krátkodobé Phillipsovy křivky. První dvě …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to analyse the development of the inflation and the unemployment and their main factors from the beginning of the transformation change up to the present in the V4 countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia). This development will be coupled with the analysis of the interrelationship between inflation and unemployment, i.e. to verify or to displace the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Veronika Hedija, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomické teorie / Ekonomie