Karolina Dobošová

Bakalářská práce

Syndrom rizikového chování v dospívání a pastorace

The Risk Behaviour Syndrome in Adolescence and Pastoration
Anotace:
Bakalářská práce je členěna do tří kapitol. V první kapitole jsou vymezeny pojmy, které jsou stěžejní pro tuto práci. Druhá kapitola pojednává o syndromu rizikového chování v dospívání. Třetí kapitola se věnuje pastoraci a možnosti prevence syndromu rizikového chování v dospívání
Abstract:
The diploma thesis is divided into three chapters. The first chapter defines notions, which are fundamental for this thesis. The second chapter deals with the syndrome risk behaviour in adolescence.The third chapter devotes to pastoration and possibility of prevention the syndrom risk behaviour in adolescence
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2009
  • Vedoucí: Michal Umlauf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.