Terezie KACHLOVÁ

Bakalářská práce

Nejčastější poruchy chování dospívajících dětí se zaměřením na mládež umístěnou ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

The most frequent juvenile children behavior disorders with special respect to the young placed at an educational intitute for institutional and protective upbringing administration.
Anotace:
Bakalářská práce je věnována jak prostředí výchovného ústavu, tak i specifikaci asociálního a delikventního chování mládeže a jejich příčinami. Teoretická část přesně určuje poruchy chování mládeže. Definuje a zamýšlí se nad příčinami poruch chování a přesně popisuje jednotlivé formy. Praktická část zahrnuje aktuální stav asociálních a sociálně-patologických jevů ve výchovných zařízeních. Konkrétně …více
Abstract:
The bachelor thesis is devoted to the environment of the educational institution as well as the specification of the asocial and delinquent behavior of the youth and their causes. The theoretical part precisely determines disorders of youth behavior. It defines and contemplates the causes of behavioral disorders and accurately describes individual forms. The practical part includes the current state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KACHLOVÁ, Terezie. Nejčastější poruchy chování dospívajících dětí se zaměřením na mládež umístěnou ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mrlx51 mrlx51/2
17. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
17. 4. 2019
Marklová, E.
18. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.