Theses 

Pacient s perkutánní endoskopickou gastrostomií – Kateřina Vyroubalová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Vyroubalová

Bachelor's thesis

Pacient s perkutánní endoskopickou gastrostomií

Patient with percutaneous endoscopic gastrostomy

Abstract: Bakalářské práce je zaměřena na problematiku perkutánní endoskopické gastrostomie. Teoretická část pojednává o problematice malnutrice především u pacientů seniorů, zabývá se indikacemi, kontraindikacemi a komplikacemi založení perkutánní endoskopické gastrostomie, zmiňuje ošetřovatelskou péči o pacienta a podávání výživy do perkutánní endoskopické gastrostomie. Empirická část je zaměřena na znalosti sester v oblasti perkutánní endoskopické gastrostomie v akutní a následné péči.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the problems of percutaneous endoscopic gastrostomy. The theoretical part deals with malnutrition issues especially with senior patients, it looks into indications, contraindications and complications of establishing percutaneous endoscopic gastrostomy, it mentions nursing care about a patient and giving nutrition into percutaneous endoscopic gastrostomy. The empirical part is aimed at the knowledge of nurses in the area of percutaneous endoscopic gastrostomy in acute and subsequent care.

Keywords: Klíčová slova, Senior, malnutrice, perkutánní endoskopická gastrostomie, ošetřovatelská péče o pacienta, péče o perkutánní endoskopickou gastrostomii. Key words, malnutrition, percutaneous endoscopic gastrostomy, nursing care about a patient, care about percutaneous endoscopic gastrostomy.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2018
  • Reader: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 10:27, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz