Bc. Petr Vaníček

Bakalářská práce

Mobilní systém pro detekci nebezpečných plynů

Mobile system for detection of dangerous gas
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je návrh a sestavení mobilního robotického systému pro detekci nebezpečných plynů a sběr dalších veličin nezbytných pro provoz tohoto zařízení. Záznam dat z prostředí je přenášen pomocí bezdrátových technologií (WIFI a Bluetooth). Obraz ze zařízení, který je přenášen přes WIFI je zajišťován pomocí Raspberry pi. Řídicí povely jsou přenášeny pomocí Bluetooth modulu. V závěru …více
Abstract:
The aim of this bachelor work is to design and to build a mobile robotic system for detection of dangerous gas. Additionally, necessary parameters are measured and used for working of the device. Recorded data are transmitted to PC by wireless technologies (WIFI and Bluetooth). The transmitted image is then realized by program Raspberry pi. Control commands are sent by a Bluetooth module. All provided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Luboš Rejfek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaníček, Petr. Mobilní systém pro detekci nebezpečných plynů. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky