Lucie EBERTOVÁ

Bakalářská práce

Pomoc obětem domácího násilí v Pardubickém kraji

The help to victims of domestic violence in Pardubicky region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí, především se pak zaměřuje na systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím. V teoretické části jsou zmíněny základní pojmy týkající se dané tématiky, formy a znaky domácího násilí, typologie obětí a jejich reakce na domácí násilí. Poslední kapitola teoretické části se zabývá systémem pomoci obětem v ČR. V empirické části je popsán výzkumný …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of domestic violence, in particular, it focuses on the system of help to victims of domestic violence. In the theoretical part there are mentioned basic concepts related to the themes, forms and signs of domestic violence typology of victims and their response to domestic violence. The last chapter deals with the system of assistance to victims in the country …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EBERTOVÁ, Lucie. Pomoc obětem domácího násilí v Pardubickém kraji. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses bgs7q2 bgs7q2/2
28. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.