Aneta Graňáková

Bakalářská práce

Analýza rizik pomoci obětem domácího násilí

The risk analysis of help to victims of domestic violence
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou rizik pomoci obětem domácího násilí v rámci policie a odboru sociálních věcí. V první části práce je charakterizováno domácí násilí a analýza rizik jako pojmy, popis organizací a institucí zajišťující pomoc obětem domácího násilí, popis možné pomoci a míra domácího násilí v České republice. Druhá část bakalářské práce se zabývá specifikací možných rizik, vzniklých …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of the risks of helping victims of domestic violence within the police and the Department of Social Affairs. The first part of the thesis characterizes domestic violence and risk analysis as concepts, a description of organizations and institutions providing assistance to victims of domestic violence, a description of possible assistance and the level of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS