Theses 

Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing) – Bc. Jan Kupčík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Kupčík

Diplomová práce

Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing)

Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing)

Anotace: Efekt cenového deštníku vytváří specifickou situaci na trhu. Škoda vznikne, když konkurent porušitele reaguje na zvýšení ceny stejnou mincí. Jeho zákazníci jsou poškozeni navýšením ceny. Škoda byla podnícena protisoutěžním jednáním dominanta nebo kartelu. Příčinná souvislost nicméně zůstává nejistá, neboť hodnocení kauzality se u jednotlivých teorií liší. Směrnice o náhradě škody není dostatečná pro sjednocení různé soudní praxe v EU. I přesto by však škoda na základě efektu cenového deštníku měla být vymahatelná.

Abstract: An umbrella effect creates a specific situation on a market. Harm occurs when a competitor of a tortfeasor reacts to an increase of a price by the same means. His customers are damaged by an overcharge. Harm was inflicted by an anti-competitive behaviour of a dominant or a cartel. A causal link however remains unclear, because results regarding causation differ under respective theories. The Directive on private enforcement is not sufficient to unite various courts’ practices within the EU. Nevertheless, damages from the umbrella effect should be recoverable.

Keywords: Efekt cenového deštníku, soukromoprávní vymáhání, soutěžní právo, kauzalita, náhrada škody, Umbrella effect, umbrella pricing, private enforcement, competition law, causality, damages

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 11:13, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz