Bc. Jan Kupčík

Diplomová práce

Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing)

Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing)
Anotace:
Efekt cenového deštníku vytváří specifickou situaci na trhu. Škoda vznikne, když konkurent porušitele reaguje na zvýšení ceny stejnou mincí. Jeho zákazníci jsou poškozeni navýšením ceny. Škoda byla podnícena protisoutěžním jednáním dominanta nebo kartelu. Příčinná souvislost nicméně zůstává nejistá, neboť hodnocení kauzality se u jednotlivých teorií liší. Směrnice o náhradě škody není dostatečná pro …více
Abstract:
An umbrella effect creates a specific situation on a market. Harm occurs when a competitor of a tortfeasor reacts to an increase of a price by the same means. His customers are damaged by an overcharge. Harm was inflicted by an anti-competitive behaviour of a dominant or a cartel. A causal link however remains unclear, because results regarding causation differ under respective theories. The Directive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta