Mgr. Karel SVAČINA

Bakalářská práce

Současná operní a operetní produkce Moravského divadla Olomouc a její publikum

Current opera and operetta production of Moravian Theatre in Olomouc and its public
Anotace:
Hudební divadlo v Olomouci prošlo za dobu své existence bohatým vývojem. S proměnami společenských a kulturních podmínek se také mění role, které hudební divadlo ve společnosti zastává. Cílem této práce je na případu Moravského divadla Olomouc prodiskutovat současnou podobu těchto rolí, a navrhnout výzkumný postup, který by umožnil odpovědět na následující otázky: Kdo a proč chodí dnes v Olomouci na …více
Abstract:
Musical theatre in Olomouc has experienced a rich development in the course of its existence. The roles which the musical theatre plays in society changes along with changing social and cultural conditions. The aim of this work is to discuss the current form of these roles on the case of the Moravian Theatre in Olomouc, and to design a research method which would make it possible to answer the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Miriam Hasíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVAČINA, Karel. Současná operní a operetní produkce Moravského divadla Olomouc a její publikum. Ostrava, 2019. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění