Bc. Mirek Tobiáš Hošman

Bakalářská práce

McMahanova teorie spravedlivé války

McMahan’s Just War Theory
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teorií spravedlivé války profesora Jeffa McMahana. Jádro práce spočívá v systematickém představení oné teorie s cílem poukázat na její takzvané revizionistické aspekty. Na pozadí tradičního členění teorie spravedlivé války do kategorií jus ad bellum, jus in bello a jus post bellum jsou McMahanovy východiska a závěry konfrontovány s příslušným diskurzem spravedlivé války. …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Professor Jeff McMahan’s just war theory. The aim of the thesis is to introduce the theory and to point out its so-called revisionist aspects. On the background of a traditional just war theory structure – categories jus ad bellum, jus in bello and jus post bellum – McMahan’s positions and conclusions are confronted with the relevant just war theory discourse. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mezinárodní vztahy