Monika VEVERKOVÁ

Bakalářská práce

Rizikové faktory při práci ve zdravotnictví

Agresivní pacient

Risk Factors of work in Health Service
Anotace:
Cílem mé celé práce je upozornit na velké množství rizikových faktorů, které se ve zdravotnictví vyskytují. Tyto rizikové faktory se nacházejí při práci sester nejen v nemoc-nicích na jednotlivých odděleních, ale také v ambulancích. Má práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické jsou popsány nejčastěji vyskytující se rizikové faktory, které ovliv-ňují fyzickou i psychickou stránku zdravotnického …více
Abstract:
Objective of my whole work is to bring attention to huge amount of risk factors which have occurred in health care. These risk factors you can find at work of nurses wor-king not only in different sections of hospitals, but also in ambulances. My work is divided in two parts. Theory part is describing most occurred risk factors which have impact on physical and mental state of health workers Secondly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2009
Zveřejnit od: 4. 6. 2009
Identifikátor: 10913

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Čižmářová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEVERKOVÁ, Monika. Rizikové faktory při práci ve zdravotnictví. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.