Bc. Alena Crhová

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv v České republice a jeho činnost

Public Defender of Rights in the Czech Republic and his activity
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o veřejném ochránci práv v České republice. První část vymezuje pojem ombudsman, uvádí typy instituce ombudsmana, rozličné názvy a historický vznik a vývoj, včetně vzniku instituce v České republice. Druhá část vymezuje ombudsmana podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, tedy jeho působnost, činnost a veřejného ochránce práv coby veřejnou funkci. Zmíněná je …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Public Defender of Rights in the Czech Republic. The first part defines the term ombudsman, different types of ombudsman institution, various names and historical origin and development, including the establishment of the institution in the Czech Republic. The second part defines the ombudsman according to Act No. 349/1999 Coll., On the Public Defender of Rights, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/y8ypk/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa