Bc. Alena Crhová

Bachelor's thesis

Veřejný ochránce práv v České republice a jeho činnost

Public Defender of Rights in the Czech Republic and his activity
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o veřejném ochránci práv v České republice. První část vymezuje pojem ombudsman, uvádí typy instituce ombudsmana, rozličné názvy a historický vznik a vývoj, včetně vzniku instituce v České republice. Druhá část vymezuje ombudsmana podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, tedy jeho působnost, činnost a veřejného ochránce práv coby veřejnou funkci. Zmíněná je …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Public Defender of Rights in the Czech Republic. The first part defines the term ombudsman, different types of ombudsman institution, various names and historical origin and development, including the establishment of the institution in the Czech Republic. The second part defines the ombudsman according to Act No. 349/1999 Coll., On the Public Defender of Rights, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné