Mgr. Veronika Škrhová

Bakalářská práce

Rozbor anglického národního charakteru s hlavním zaměřením na sociální zábrany

An analysis of English national character with main focus on social inhibitions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem anglického národního charakteru. Přestože zahrnuje zkoumání několika charakteristických rysů anglické mentality, například slušnosti nebo humoru, zaměřuje se především na projevy sociálních zábran v anglickém chování. Tyto sociální zábrany představují dominantní rys anglického charakteru, které velkou měrou ovlivňují způsob, jakým se Angličané chovají v sociální …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with an analysis of English national character. Even though it covers the examination of several characteristic traits of English mentality, such as politeness or humour, it primarily focuses on the reflections of social inhibitions in English behaviour. These social inhibitions are presented as the dominant trait of English character which influences a lot the way the English …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy