Barbora KUBÁTOVÁ

Bakalářská práce

VLIV DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ NA JAZYK ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Influence of digital technologies on the language of electronic communication
Abstract:
This thesis focuses on the language of electronic communication and its development. The aim was to explore the usage of various means of and methods of electronic language, specifically the usage of acronyms, initialisms, word reduction and letter/number homophones. These means are established in the theoretical part, which explores the development, history and types of electronic communication. This …více
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na jazyk elektronické komunikace a její vývoj. Cílem bylo prozkoumat využití různých prostředků a metod elektronického jazyka, konkrétně využití akronymů, inicializací, redukcí slov a homofonů písmen / čísel. Tyto prostředky jsou adresovány v teoretické části, která zkoumá vývoj, historii a typy elektronické komunikace. Tím byl vytvořen pevný základ pro další výzkum. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Naděžda Stašková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁTOVÁ, Barbora. VLIV DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ NA JAZYK ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/