Bc. Tomáš Podrazil

Bakalářská práce

Účinnost a účelnost online marketingové komunikace

Efficiency and effectiveness of online marketing communication
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Účinnost a účelnost online marketingové komunikace“ je představit online marketingovou komunikaci na Facebooku a uvést postup vytvoření marketingové kampaně v reálné praxi. V první části je představen online marketing, prostředí Facebooku a je zde zaveden postup pro vytvoření marketingové kampaně. V druhé části je pak tento postup použit …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Efficiency and effectiveness of online marketing communication” is to introduce the online marketing communication on Facebook and introduce procedure of creating a marketing campaign in the real praxis. The first part is an introduction for terms such as online marketing, Facebook interface and procedure of creating marketing campaign on Facebook. In the second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta