Bc. Kateřina Kycltová

Diplomová práce

Sociální marketing: Reklama jako možnost řešení soudobých společenských problémů

Social Marketing: Advertising as a Possible Solution to Contemporary Social Problems
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ve své teoretické části výkladem pojmu sociální marketing. Předkládá historické souvislosti jeho vzniku a jeho následný vývoj do současnosti. Ve své další části porovnává komerční a sociální reklamy, které mají stejnou tematiku, liší se však svým účelem. Ústředním motivem je zde zjištění, zda se sociální reklamy liší svou formou od běžných, komerčních reklam. V praktické části …více
Abstract:
This thesis deals with the theoretical interpretation of the concept of social marketing. It presents the historical context of its creation and its subsequent development up to the present. The next section compares commercial and social ads that have the same theme, but differ in their purpose. The central motive is to determine whether social advertising differs in form from conventional, commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní