Bc. Pavla Dvořáková

Diplomová práce

Společnost s ručením omezeným – pochybení v dani z přidané hodnoty a jejich následky

Limited Liability Company - Errors in Value Added Tax and Their Consequences
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na fungování jedné z právních forem společností a to společnosti s ručením omezeným, s ohledem na její základní práva a povinnosti vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty zasahuje do ekonomické činnosti společnosti, kdy tato nepřímá daň vstupuje do celkové fakturované částky na vystavených či přijatých daňových dokladech, slouží k vybrání daně …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the operation of one of legal forms of companies, namely a limited liability company, with regard to its basic rights and obligations arising from the value adder ta act. The value added tax (VAT) affects the company economic activity, when this indirect tax creates a part of a total invoiced amount of issued or received tax documents. It is used to collect ta at each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.