Theses 

Světová finanční krize - příčiny, důsledky, východiska – Bc. Eliška Korejčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eliška Korejčíková

Diplomová práce

Světová finanční krize - příčiny, důsledky, východiska

The World Financial Crisis - Causes, Consequences and Solutions

Anotace: Cílem této diplomové práce je popsat téma Světové finanční krize, její příčiny, důsledky a východiska. V první kapitole je uvedeno vymezení pojmu finanční krize. Druhá kapitola se zaměřuje na vznik, vývoj a průběh světové finanční krize. Výzkum východisek ze světové finanční krize je popsány ve třetí kapitole. Čtvrtá, poslední kapitola, se zabývá důsledky světové finanční krize.

Abstract: This research was written to investigate topic the World Financial Crisis – Causes, Consenquences and Solutions. In the first chapter there is stated definition of the term financial crisis. Second chapter is focused on emergence, development od financial crisis. The research of solutions from financial crises is described in the third chapter. The latest, fourth chapter contains consequences of financial crisis.

Klíčová slova: Klíčová slova, finanční krize, hypoteční krize, bankovní krize, ekonomická krize, rating. Key words, financial crisis, mortage crisis, bankong crisis, economic crisis, rating.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 06:40, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz