Bc. Eliška Korejčíková

Diplomová práce

Světová finanční krize - příčiny, důsledky, východiska

The World Financial Crisis - Causes, Consequences and Solutions
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat téma Světové finanční krize, její příčiny, důsledky a východiska. V první kapitole je uvedeno vymezení pojmu finanční krize. Druhá kapitola se zaměřuje na vznik, vývoj a průběh světové finanční krize. Výzkum východisek ze světové finanční krize je popsány ve třetí kapitole. Čtvrtá, poslední kapitola, se zabývá důsledky světové finanční krize.
Abstract:
This research was written to investigate topic the World Financial Crisis – Causes, Consenquences and Solutions. In the first chapter there is stated definition of the term financial crisis. Second chapter is focused on emergence, development od financial crisis. The research of solutions from financial crises is described in the third chapter. The latest, fourth chapter contains consequences of financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A