Bc. Zlata Čáková

Master's thesis

Management a leadership a jejich provázání s motivačními a stimulačními nástroji podniku

Management and leadership in connection with motivating and stimulating tools
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení současného stavu managementu, stylu vedení lidí ve vybrané společnosti a navržení případných změn, které povedou k vyšší spokojenosti zaměstnanců i managementu a tím i k vyšší efektivnosti práce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou na základě odborné literatury vysvětleny základní pojmy z této oblasti a věnuje se …more
Abstract:
The aim ofthe thesisis to analyze andassess the current stateof management,the management styleof the selectedcompany andproposing any changesthat will lead tohigher employee satisfactionand managementand thushigherwork efficiency. The work isdivided into theoretical andpractical parts.The theoretical partonthe basis of literatureexplains the basicconcepts of this fieldand is dedicated tothe theory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Zahrádka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance