Bc. Lenka Kočková

Bakalářská práce

Řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců AŽD Praha, s.r.o.

Management and evaluation of employee performance in AŽD Praha, s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců“ se věnuje analýze řízení pracovního výkonu zaměstnanců a zhodnocení jejich pracovní činnosti ve společnosti, AŽD Praha. Práce má dvě části, v teoretické části se zabývá studiem doporučené literatury a bude obsahovat čtyři tematické oblasti: vymezení základních pojmů jako je management, manažer, druhá tematická oblast vysvětluje …více
Abstract:
The bachelor's thesis on the topic "Management and evaluation of employee performance" is devoted to the analysis of employee performance management and evaluation of their work activities in the company, AŽD Praha. The thesis has two parts, the theoretical part deals with the study of recommended literature and will contain four thematic areas: definition of basic concepts such as management, manager …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kristýna Binková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.