Andrea Bartošíková

Diplomová práce

Získávání a výběr zaměstnanců a členů orgánů a výborů České exportní banky, a.s.

Recruitment and Selection of Employees, Board Members and Committees in Czech Export Bank
Anotace:
Získávání a výběr zaměstnanců jsou jedním z procesů personálních činností ve společnosti. Správné nastavení tohoto procesu pomáhá společnosti nalézt kvalitního zaměstnance s potřebnými kvalifikačními a osobnostními předpoklady. Nastavení procesu vychází ze strategie společnosti, strategie řízení lidských zdrojů a strategie získávání a výběru zaměstnanců. Podpora vedení při jeho nastavení a následné …více
Abstract:
Recruitment and selection of employees are one of the all human resources activities in the company. The correct setting of this process helps company to find high -- quality employee who have necessary qualification and personal requirements. The process setting is based on the company strategy, human resources strategy and recruitment and selection strategy. Management support is a great help and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Vlasta Kebrdlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58608