Bc. Jitka Kundelová

Bakalářská práce

Rozvoj smyslového vnímání dětí předškolního věku pomocí interaktivní tabule

Development of sensory perception in pre-school children through the use of an interactive whiteboard
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj smyslového vnímání dětí předškolního věku pomocí interaktivní tabule. Teoretická část je věnována předškolnímu dítěti, jeho vzdělávání v mateřské škole a jeho komunikaci. Dále pojednává o smyslovém vnímání a příslušnými zásadami pro cvičení zaměřené na jeho rozvoj. V závěru této části jsem uvedla souvislosti rozvoje smyslového vnímání při možnosti využití interaktivní …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on development of sensory perception in pre-school children through the use of an interactive whiteboard. The theoretical part is dedicated to preschool children, his education in kindergarten and his communication. It further deals with sensory perception and relevant principles for exercise focused on his development. In the end of this part I stated context of sensory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta