Mgr. Michaela Petrůjová

Bachelor's thesis

Studie využitelnosti alfa-fenchenu pro přípravu tricyklo[3.2.0.0(2,6)]heptanových derivátů

Alpha-fenchene as a possible starting material for tricyclo[3.2.0.0(2,6)]heptane derivatives
Anotácia:
Úkolem bakalářské práce bylo prověřit možnost využití fenchenu pro syntézu 1,6-substituovaných derivátů tricyklo[3.2.0.0(2,6)]heptanu. Byla provedena literární rešerše tématu a navržena cesta začínající oxidací fenchenu na apokafr. Fenchen byl úspěšně připraven podle publikované procedury z endo-fencholu. Další postup vyžadoval oxidaci fenchenu na apokafr. Ukázalo se, že na rozdíl od literatury je …viac
Abstract:
We wanted to examine useage of alpha-fenchene for synthesis of 1,6-disubstituted tricyklo[3.2.0.0(2,6)]heptan derivatives. First of all, we successfully prepared alpha-fenchene. Next step - oxidation of alpha-fenchene to apocamphor - was not effective, because we obtained a mixture of products.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedúci: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Chemistry / Chemistry

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.