Mgr. Michaela Petrůjová

Bachelor's thesis

Studie využitelnosti alfa-fenchenu pro přípravu tricyklo[3.2.0.0(2,6)]heptanových derivátů

Alpha-fenchene as a possible starting material for tricyclo[3.2.0.0(2,6)]heptane derivatives
Abstract:
Úkolem bakalářské práce bylo prověřit možnost využití fenchenu pro syntézu 1,6-substituovaných derivátů tricyklo[3.2.0.0(2,6)]heptanu. Byla provedena literární rešerše tématu a navržena cesta začínající oxidací fenchenu na apokafr. Fenchen byl úspěšně připraven podle publikované procedury z endo-fencholu. Další postup vyžadoval oxidaci fenchenu na apokafr. Ukázalo se, že na rozdíl od literatury je …more
Abstract:
We wanted to examine useage of alpha-fenchene for synthesis of 1,6-disubstituted tricyklo[3.2.0.0(2,6)]heptan derivatives. First of all, we successfully prepared alpha-fenchene. Next step - oxidation of alpha-fenchene to apocamphor - was not effective, because we obtained a mixture of products.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.