Ing. Pavel Sedláček

Diplomová práce

Uživatelská přívětivost univerzitních informačních systémů

User-friendliness of university information systems
Anotace:
Anotace: Předmětem diplomové práce „Uživatelská přívětivost univerzitních informačních systémů“ je shrnutí teoretických znalostí v této oblasti a jejich aplikace na vybrané univerzitní informační systémy. V práci jsou popsány pravidla, doporučení i časté chyby, kterých se při tvorbě informačních systémů, resp. jejich grafických uživatelských rozhraní vyvarovat. Práce také pojednává o metodách používaných …více
Abstract:
Abstract: The subject of the diploma thesis „User-friendliness of university information systems“ is to sum up theoretical knowledge in this area and to apply it to selected university information systems. This thesis describes the rules, recommendations and common mistakes frequently made during development of graphical user interfaces of information systems. Furthermore the thesis depicts the methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Oponent: RNDr. Tomáš Obšívač

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky