Bc. Jakub Tomiš

Diplomová práce

Uživatelská přívětivost webových stránek obcí

User-friendliness of municipal websites
Abstract:
This master thesis focuses on design of user-friendly website of a small village. The theoretical part of the thesis describes the essential features of a user-friendly website and presents heuristic evaluation as a form of usability analysis. In the practical part, the main focus lies on the analysis of website Dolný Lopašov. In cooperation with the inhabitans of the village I identified several major …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa venuje návrhu užívateľsky prístupnej webstránky obce. Teoretická časť práce popisuje, čím sa vyznačuje užívateľsky prívetivá webstránka a predstavuje heuristickú analýzu použiteľnosti. Praktická časť sa zameriava na analýzu webovej stránky obce Dolný Lopašov. V spolupráci s obyvateľmi obce boli identifikované závažné problémy súčasného dizajnu stránky. Na základe týchto nedostatkov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr.art. Katarína Czikorová, ArtD.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D., Mgr. Lukáš Pevný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky