Zuzana Némethová

Bakalářská práce

Profesia manažéra v hotelierstve

The Profession of Manager in the Hotel Industry
Abstract:
NÉMETHOVÁ, Zuzana. The Profession of Manager in the Hotel Industry. [Bachelor Dissertation]. The Institute of Hospitality Management in Prague. Prague 2017. Total number of pages 61. This submitted bachelor dissertation„The Profession of Manager in the Hotel Industry” is in the theoretical part focusing on characteristics of an ideal manager. With the help of literature this segment defines the term …více
Abstract:
NÉMETHOVÁ, Zuzana. Profesia manažéra v hotelierstve. [Bakalárska práca]. Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. Celkový počet strán 61. Predložená bakalárska práca na tému „Profesia manažéra v hotelierstve“ sa v teoretickej časti zameriava na charakteristiku ideálneho manažéra. Pomocou odborných literatúr je v tejto časti vytýčený pojem hotelový manažér, jeho kompetencie, či vlastnosti a taktiež základné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví