Bc. Temirlan Buleshov

Bachelor's thesis

K funkci úrokových sazeb centrální banky a úrokových sazeb mezibankovního trhu

The function of interest rates of the central bank and the interest rates of the interbank market
Abstract:
Téma mé bakalářské práce je „K funkcí úrokových sazeb centrální banky a úrokových sazeb mezibankovního trhu“. Hlavním cílem práce je popsat nejdůležitější funkce těchto sazeb. Práce jsem rozdělil do čtyř časti. V první kapitole jsem definoval pojem úroku a jeho historický vznik. Dále jsem se zabýval úrokovou mírou, lichvou a popsal jsem několik teorií úrokové míry. Druhá kapitola je věnována úrokovým …more
Abstract:
The theme of my bachelors’ work is “The function of interest rates of the central bank and the interest rates of the interbank market”. The main aim of my work is to describe the most important functions of these rates. I’ve divided my work into four pieces. In the first chapter I provided the definition of interest rate and its historical evolution. The second chapter is about interest instruments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Miroslav Šulai, MBA
  • Reader: Ing. Miroslav Hrnčíř, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní