Theses 

Komplexní zhodnocení současného stavu a péče o maloplošná zvláště chráněná území CHKO Poodří – Bc. Daniel Kolář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Daniel Kolář

Diplomová práce

Komplexní zhodnocení současného stavu a péče o maloplošná zvláště chráněná území CHKO Poodří

Complementary evaluation of the current state and care of small-scale protected area of the PLA Poodří

Anotace: ABSTRAKT Daniel Kolář Název: Komplexní zhodnocení současného stavu a péče o maloplošná zvláště chráněná území CHKO Poodří V této práci bylo zhodnoceno Metodikou hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek a Buček 2005) 15, strukturou odlišných maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ), spadající pod správu CHKO Poodří. V rámci výsledného hodnocení je zřejmé, že současný stav je dobrý u 10 mZCHÚ, u 4 mZCHÚ je stav průměrný a u 1 mZCHÚ je stav hodnocen jako špatný. Péče je u 9 mZCHÚ hodnocena jako dobrá, u 5 mZCHÚ hodnocena jako průměrná a v jednom případě je hodnocení péče nevyhovující (jde o srovnávací hodnocení území, které již není po dobu 1 roku v seznamu mZCHÚ CHKO Poodří). Práce se zabývá a navrhuje částečná opatření k zachování o zlepšení stavu a péče těchto chráněných území a na závěr posuzuje komplexní rozbor stavu a péče mZCHÚ ve správě CHKO Poodří.

Abstract: ABSTRACT Daniel Kolář Title: Complementary evaluation of the current state and care of small-scale protected area of the PLA Poodří This thesis deals with assessment and evaluation of state and care of 15 structurally diverse small scale specially protected landscape areas (SPLA) under the PLA Poodří authority, applying the Methodology of Evaluation of Small-scale Specially Protected Landscape Areas (Svátek and Buček 2005). In terms of the final evaluation, the current state of the SPLAs has been defined as good in the case of 10 SPLAs as average in the case of 4 SPLAs and has been defined as bad in the case of 1 SPLAs . The assessed care has been defined as good in the case of 9 SPLAs, as average in the case of 5 SPLAs, and as poor in one case (it is a comparative evaluation of an area which was excluded from the list of SPLAs of the PLA Poodří a year ago). The thesis deals with and suggests partial measures and remedies concerning preservation or improvement of the state and care of the protected areas in question. In the conclusion, the thesis assesses and evaluates the complementary analysis of the state and care of small-scale SPLA administrated by PLA Poodří.

Klíčová slova: hodnocení stavu a péče, komplexní hodnocení, maloplošná zvláště chráněná území, CHKO Poodří

Keywords: small-scale specially protected landscape areas, assessment of state and care, PLA Poodří, complementary evaluation

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Svátek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/46832 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:42, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz