MUDr. Viktor Kubricht, Ph.D.

Disertační práce

Vliv služby pro léčbu akutní bolesti (Acute Pain Service) na incidenci chronické pooperační bolesti

The influence of an Acute Pain Service on chronic postsurgical pain incidence
Anotace:
Disertační práce se zabývá vlivem zavedení acute pain service na incidenci chronické pooperační bolesti ve smíšené populaci pacientů stran typu operačního výkonu. Acute pain service snižuje intenzitu akutní pooperační bolesti, která je významným rizikovým faktorem pro vznik chronické pooperační bolesti. Práce porovnává incidenci chronické pooperační bolesti ve dvou nemocnicích, které se liší přítomností …více
Abstract:
The doctoral thesis studies the influence of an acute pain service on an incidence of a chronic postsurgical pain in a mixed surgical population. An acute pain service decreases an intensity of an acute postsurgical pain. The acute postsurgical pain intensity is a significant risk factor for a chronic postsurgical pain development. The thesis compares the chronic pain incidence in two hospitals, one …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie