Bc. Lucie Nováková

Diplomová práce

Akutní pooperační bolest v intenzivní medicíně

Acute postoperative pain in intensive medicine
Anotace:
Diplomová práce se zabývá akutní pooperační bolestí v intenzivní medicíně. Práce je složena z teoretické a empirické části. Teoretická část se zabývá problematikou akutní pooperační bolesti (definice, dělení, patofyziologické účinky bolesti, diagnostika bolesti), léčbou akutní pooperační bolesti a problematikou intenzivní medicíny. Empirická část byla zpracovaná na podkladě kvantitativního průzkumu …více
Abstract:
This thesis deals with acute postoperative pain in intensive medicine. The thesis consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical part deals with the issue of acute postoperative pain (definition, classification, pathophysiological effects of pain, pain diagnosis), treatment of acute postoperative pain and problems of intensive care medicine. The empirical part was elaborated on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta