Bc. Šárka Pelikánová

Bakalářská práce

Přírodní poměry a flóra města Znojma

Natural conditions and flora of Znojmo
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá přírodními poměry a flórou města Znojma, která doposud nebyla systematicky prostudována. Podává stručný nástin charakteristik přírodních poměrů a věnuje se dokumentaci již existujících floristických záznamů. Je založena především na rešerši, v menší míře na terénním výzkumu, který slouží spíše k seznámení se studovaným územím. Vymezená plocha má rozlohu necelých 12 km2 …více
Abstract:
This Bachelor thesis examines natural conditions and flora of Znojmo city, which have not been systematically studied until now. It gives a brief outline of the characteristics of natural conditions and relates to the documentation of existing floristic records. It is based primarily on search and in lesser extent on field research which helps to become familiar with the studied area. The study area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání