Bc. Alena Klimešová, DiS.

Diplomová práce

Biodiverzita ve městě - srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně

Biodiversity in the city - a comparision of flora of garden allotments and public green areas
Anotace:
Tématem diplomové práce je druhová rozmanitost flory ve městě. Konkrétním cílem bylo popsat druhy cévnatých rostlin, vyskytujících se na dvou typech ploch městské zeleně – ve veřejném parku a v zahrádkových osadách. Pro výzkum byla zvolena lokalita Kraví hora v Brně, jelikož se zde nachází park a zahrádkové osady v těsné blízkosti a jsou zde tedy shodné stanovištní podmínky. Na základě porovnání výsledků …více
Abstract:
The thesis deals with species diversity in flora in metropolitan area. Specific objective was to describe species of vascular plants occurring on two types of urban green space - in a public park and allotment gardens. The Research locality Cow Mountain in Brno, as there is a park and garden colony in close proximity and are therefore identical locality conditions. Based on the comparison of the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.