Theses 

IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – Bc. Edita Lhotáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Edita Lhotáková

Diplomová práce

IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

IFRS 1 - First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

Anotace: Diplomová práce se zabývá prvním přechodem účetnictví konkrétní společnosti na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Teoretická část se týká legislativní úpravy účetnictví v ČR a účetní úpravy Mezinárodních standardů IFRS. Praktická část je zaměřena na převod zahajovací rozvahy společnosti ABC, s.r.o. podle úpravy IFRS pro SME. V závěru je pak provedeno srovnání výkazu dle úpravy ČÚS a IFRS.

Abstract: The thesis is focused on the first accounting transition of particular company to International Financial Reporting Standards IAS/IFRS. The theoretical part of the paper concerns the legislative regulations of accounting in the Czech Republic and the accounting adjustments of IFRS. The practical part of the paper is focused on the transfer of the opening balance sheet of ABC Ltd. according to IFRS adjustments for SME. At the end of this paper there is a statement comparison according to the treatment of CAS and IFRS.

Klíčová slova: IFRS pro SME, aktivum, závazek, rozvaha, první přijetí

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz