Theses 

IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – Bc. Edita Lhotáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Bc. Edita Lhotáková

Master's thesis

IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

IFRS 1 - First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

Abstract: Diplomová práce se zabývá prvním přechodem účetnictví konkrétní společnosti na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Teoretická část se týká legislativní úpravy účetnictví v ČR a účetní úpravy Mezinárodních standardů IFRS. Praktická část je zaměřena na převod zahajovací rozvahy společnosti ABC, s.r.o. podle úpravy IFRS pro SME. V závěru je pak provedeno srovnání výkazu dle úpravy ČÚS a IFRS.

Abstract: The thesis is focused on the first accounting transition of particular company to International Financial Reporting Standards IAS/IFRS. The theoretical part of the paper concerns the legislative regulations of accounting in the Czech Republic and the accounting adjustments of IFRS. The practical part of the paper is focused on the transfer of the opening balance sheet of ABC Ltd. according to IFRS adjustments for SME. At the end of this paper there is a statement comparison according to the treatment of CAS and IFRS.

Keywords: IFRS pro SME, aktivum, závazek, rozvaha, první přijetí

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 08:20, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz