Bc. Jakub Kolář

Bachelor's thesis

Fotometrie těsných dvojhvězd

Photometry of close binaries
Abstract:
Tato práce pojednává o studiu zákrytové dvojhvězdy GX Lac. Analýzou fotometrických pozorování, která byla provedena v pásmech B, V a R na Observatoři Masarykovy univerzity v Brně, byla získána fázová křivka. S přidáním ostatních dostupných měření byla křivka pokryta téměř kompletně. Pomocí robustní regrese byla zpracována všechna dohledatelná data O-C diagramu. Tím byly získány přesnější hodnoty efemerid …more
Abstract:
This thesis deals with the study of eclipsing binary star GX Lac. A phase curve was obtained by analyzing photometric observations made in the passbands B, V and R at Masaryk University Observatory in Brno. With the addition of other available measurements, the curve was covered almost completely. All traceable data of O-C diagram were processed using robust regression. This gave more accurate ephemeris …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Janík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Physics / Astrophysics