Bc. Jaroslava Hortová

Diplomová práce

Mentální postižení v sourozeneckém vztahu

Intekllectual disability in the sibling relationship
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života jedinců se sourozencem s mentálním postižením, problematikou jejich sourozeneckých vztahů, vlivem mentálního postižení na tento vztah. Teoretická část charakterizuje mentální retardaci, základní terminologii, klasifikaci a osobnost jedince s mentálním postižením, popisuje Downův syndrom a autismus. Věnuje se rodině a sourozenectví obecně na teoretické rovině …více
Abstract:
The thesis concerns the quality of life of individuals who have a sibling with intellectual disabilities. It deals with problems of such sibling relationships and impacts of intellectual disabilities on the relationships. The theoretical part characterises mental retardation, basic terminology, classification and a personality of an individual with intellectual disabilities and describes Down syndrome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta