Bc. Lucie FENCLOVÁ

Master's thesis

Vliv metody omezené zevní stimulace na vybrané klinické škály

The Influence of Restricted Environmental Stimulation Technique on Specific Clinical Scales
Anotácia:
Práce se zabývá technikou omezené zevní stimulace (Restricted Environmental Stimulation Technique - REST). Ta má více modifikací, nás však zajímá hlavně chamber REST, probíhající v místnosti izolované od světla a hluku. Používá se též název "terapie tmou". V teoretické části popisujeme historické pozadí techniky a zjištění, jež se jí týkají. Připojujeme i klinické souvislosti, abychom popsali psychické …viac
Abstract:
The thesis deals with the Restricted Environmental Stimulation Technique (REST). This technique comprises of more modifications but our main target was Chamber REST which takes place in a room insulated from light and noise. It is sometimes also called "Dark Therapy". The theoretical part describes historical background of the technique and related outcomes. We enclose clinical context to describe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013
Zverejniť od: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Marek Malůš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FENCLOVÁ, Lucie. Vliv metody omezené zevní stimulace na vybrané klinické škály. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses bkp024 bkp024/2
3. 12. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
3. 12. 2013
Marklová, E.
3. 12. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.