Bc. Lukáš Hekerle

Bakalářská práce

Optimalizace HPLC metody pomocí matematického plánování

Design of experiments in a development of gradient elution HPLC
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá optimalizací metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro separaci prekurzorů a metabolitů dopaminu pomocí matematického plánování. Cílem práce je optimalizace experimentálních podmínek (průtoku mobilní fáze, teploty kolny a koncového času gradientu) pro kvalitní separaci v gradientové eluční chromatografii v systému s obrácenými fázemi. Pomocí designu Box-Behnken byl …více
Abstract:
Presented bachelor's thesis aimed to optimize chromatographic conditions for separation of dopamine, its precursors and metabolites by using reversed-phases retention mechanism. Optimal conditions of mobile phase flow rate, column temperature, and time of gradient were determined by Box-Behnken model with peak capacity as an optimization criterion. Predicted and experimental peak capacity under optimal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta