Ing. Jana Sonnleitnerová, DiS.

Diplomová práce

Průběh konkurzního řízení z pohledu zákona o daních z příjmů a zákona o správě daní a poplatků

Anotace:
Nezbytnou podmínkou úspěchu v kterékoliv oblasti život jedince i celé společnosti je schopnost předvídání. Snaha proniknout do budoucna, vrátit se a provést žádoucí korekce je stará jako lidstvo samo. Podnikání je oblastí, v níž se již ze své podstaty pracuje s nejistotou ve všech dotčených aktivitách. Toto může vést k nežádoucímu stavu ve firmě a následně k ukončení její existence.
Abstract:
The indispensable condition for success in any individual s area of life and in the whole society as well is the ability of prediction. The effort to break into the future, to return and to perform neceséry corrections is as old as the mankind itself. The business aktivity is an area in which i tis wokerd principally with uncertainty in all activities concerned. This can lead to undesirable situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Hetzer Tomáš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma