Ing. Petr Kubeš, DiS.

Diplomová práce

Konkurz a vyrovnání - řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka

Anotace:
Teoretická východiska prohlášení konkursu a vyrovnání, nástin historického vývoje konkursního řízení, konkursní podstata v české právní úpravě. Analýza průběhu konkursního řízení, účetní a daňové dopady konkursního řízení, návrhy postupů řešení správcem konkursní podstaty. Insolvenční zákon, základní odlišnosti od dosud platné úpravy, modelové řešení úpadku fyzické osoby oddlužením.
Abstract:
Theoretical basis for declaration of bankruptcy, the outline of the historical development of the bankruptcy proceedings, bankruptcy assets according to the Czech legal form analysis of the course of bankruptcy proceedings. The impacts of bankruptcy proceedings on accounting and taxation decision procedures proposed by receiver. Insolvency law, essential differences from the unexpired legal form, model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Kocman, LL. M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting